Efekty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oczekiwane efekty realizacji programu:

 1. poprawa dostępności do różnych form opieki psychiatrycznej,
 2. zwiększenie poziomu satysfakcji pacjentów poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych
 3. poprawa zasobów infrastruktury psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 4. koordynacja opieki medycznej z opieką społeczną w zakresie opieki psychiatrycznej,
 5. wzrost świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób z zaburzeniami psychicznymi,
 6. utworzenie systemu kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom,
 7. zwiększenie rodzaju, zakresu i jakości usług,
 8. zmniejszenie potrzeby korzystania z domów pomocy społecznej i innych placówek opiekuńczych,
 9. ograniczenie ilości osób powracających do szpitali psychiatrycznych,
 10. zapobieganie eksmisjom i bezdomności,
 11. zapobieganie stygmatyzacji pacjentów psychiatrycznych,
 12. zmniejszenie zjawiska izolacji społecznej,
 13. rozwój partnerstwa lokalnego i budowanie koalicji,
 14. aktywizacja środowisk osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz samopomocy,
 15. wzmocnienie spójności i integracji społecznej,
 16. poprawa wskaźników zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej.