MOPS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie


W kontekście zaburzeń psychicznych występuje bardzo duża integralność problemów zdrowotnych
i społecznych. Ze społecznymi i materialnymi problemami osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej styka się w codziennej pracy. W strukturach MOPS działają zespoły mające za zadanie pomoc w adaptacji osób z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami:

 • Dział pomocy środowiskowej,
 • Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
 • Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Usług Opiekuńczych.


W 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą społeczną 157 osób, w tym również osoby z problemami psychicznymi:

 • zasiłki stałe: 81,
 • zasiłki okresowe: 32,
 • zasiłki celowe: 121,
 • dofinansowanie ze środków PFRON: 75,
 • usługi opiekuńcze: 15,
 • wsparcie psychologiczne: 21.


Ponadto 23 osób oczekuje na miejsce w domach pomocy społecznej, 9 osób umieszczono w domu dla przewlekle psychicznie chorych.
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie wydał 258 orzeczeń z symbolem niepełnosprawności 02 – P (choroby psychiczne).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjął 47 osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi.