Zarządzanie programem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Koordynatorem realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jaworzna na lata 2017 – 2022 jest lokalny zespół koordynujący, powołany zarządzeniem Nr WZ.0050.457.20117 przez Prezydenta Miasta Jaworzna. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:
1) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
2) Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
3) Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie,
4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie,
5) Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
6) Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Jaworznie,
7) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie,
8) Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie,
9) dwóch poradni zdrowia psychicznego funkcjonujących w mieście.
Zadaniem zespołu jest realizacja, koordynowanie, monitorowanie oraz ocena postępów realizacji celów Programu.