Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie
Jaworzno, ul. Solskiego 3a tel. 32/6151930
Jaworzno, ul. Koszarowa 1 tel. 32/6162557

Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Od początku istnienia Stowarzyszenia działa na polu pomocy społecznej działając na rzecz osób wykluczonych społecznie: chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu.

 
Stowarzyszenie prowadzi:

  1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Jaworznie, ul. Solskiego 3a. Prowadzi usługi noclegowe wraz z wyżywieniem oraz usługi opiekuńcze dla osób bezdomnych.
  2. Schronisko dla bezdomnych kobiet w Jaworznie, ul. Koszarowa 1. Prowadzi usługi noclegowe wraz z wyżywieniem oraz usługi opiekuńcze dla osób bezdomnych.
  3. Klub wsparcia "SIEĆ" mieszczący się w Jaworznie ul. Koszarowa 1. Klub przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.