Stowarzyszenie Nasza Przystań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie "Nasza Przystań" w Jaworznie

Działalność Stowarzyszenia obejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans, a w szczególności świadczenie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym i rodzinom dysfunkcyjnym.
Stowarzyszenie koncentruje się na rozwijaniu i propagowaniu inicjatyw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku, bezdomnych oraz niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi dwa Dzienne Domy Pomocy Społecznej, gdzie organizuje różne formy samopomocy oraz interdyscyplinarne formy pracy socjalnej, rehabilitacji i poradnictwa.