Miejska Biblioteka Publiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

 

Jaworznicką sieć biblioteczną tworzą Biblioteka Główna i 16 filii w poszczególnych dzielnicach. Czytelnicy mają dostęp do blisko 560 000 książek, 14000 jednostek zbiorów specjalnych (filmów, audiobooków) oraz 160 tytułów czasopism. Z zasobów bibliotek korzysta blisko 30 000 osób, które rocznie wypożyczają ok. 650 000 dokumentów. Co trzeci jaworznianin jest użytkownikiem Biblioteki.


Biblioteka - dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi technologicznych i komunikacyjnych - stara się, by była atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy, informacji oraz ośrodkiem nauki i twórczej pracy.
W Bibliotece znajdują się: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział Multimedialny z dwiema salkami projekcyjnymi, Czytelnia Naukowa i Czasopism, wraz z sezonowymi czytelniami, umieszczonymi na tarasie i pod arkadami przy jaworznickim rynku oraz Dział Informacji Regionalnej z Punktem Informacji Turystycznej. Czytelnicy mają też do dyspozycji wielofunkcyjną salę (wyposażoną w sprzęt do projekcji audiowizualnych), w której odbywają się m.in. spotkania literackie, galerię wystawową i kawiarenkę.


Jaworznicka Biblioteka proponuje Czytelnikom różnorodne usługi, które sprzyjają edukacji, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, czytelniczych, rozwojowi zawodowemu, zagospodarowaniu czasu wolnego oraz ułatwianiu dostępu do informacji. Czytelnicy mogą skorzystać z następujących usług:

  1. atrakcyjnych kolekcji zbiorów i zasobów bibliotecznych (książek, e-booków, audiobooków, programów edukacyjnych, filmów, dokumentów muzycznych, dokumentów życia społecznego, czasopism, e-riodyków, gier planszowych oraz komputerów, tabletów, czytników e-booków, czytaków, Xboxa, Lego Maidstroms),
  2. kulturalnych (koncertów, recitali, wystaw i wernisaży, spotkań aktorskich, teatralnych, filmowych, poezji śpiewanej),
  3. czytelniczych i literackich, opartych na nowościach i bestsellerach (dyskusyjne kluby książki, spotkania literackie i autorskie, konkursy literackie, spotkania głośnego czytania),
  4. oświatowych, naukowych i profilaktycznych, sprzyjających ustawicznemu dokształcaniu, rozwijaniu zainteresowań oraz budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy (wykłady, lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii, rękodzieła, debaty społeczne i historyczne, pogadanki),
  5. wydarzeń literackich i czytelniczych, wpisujących się w imprezy plenerowe, integrujące lokalną społeczność (Dni Jaworzna, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Narodowe Czytanie, Dożynki Miejskie, happeningi, parady postaci literackich, Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, Tydzień Seniora),
  6. Punktu Informacji Turystycznej z ofertą informacji o Jaworznie i najbliższym regionie,
  7. Kawiarenki Literackiej BiblioteCafe.


Propozycje działań do realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:
1) zajęcia skierowane do różnych grup odbiorców dla wyrównywana szans dostępu do informacji i integracji kulturalnej. Wspólnym mianownikiem organizowanych spotkań, warsztatów i zajęć będzie przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży:
- cykl zajęć „Komputerowy Survival” - obejmujący podstawy obsługi komputera, pracę z edytorem tekstów, korzystanie z zasobów Internetu,
- cykl zajęć „Warsztaty z tabletami” - obejmujący naukę korzystania z Internetu przez podopiecznych domów opieki społecznej,
- cykl zajęć „Warsztaty robotyki programowania” - obejmujących naukę podstaw programowania.
2) terapia przez Sztukę, czyli arteterapia. Zajęcia dla różnych grup wiekowych, wykorzystujące różne formy aktywności artystycznej, np. rzeźba, malarstwo, fotografia, film, muzyka,
3) terapia przez Książkę, czyli biblioterapia – działania prewencyjne, komunikacja i psycholeczenie z użyciem literatury. Działaniem biblioterapeutycznym będą objęte osoby chore, z problemami emocjonalnym, niepełnosprawne lub nieradzące wobie w trudnych sytuacjach życiowych, osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków. Odpowiednio dobrana literatura, może być nie tylko drogowskazem rozwiązania problemów, ale także wypełni wolny czas. Propozycje:
- Dyskusyjne Kluby Książki – dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- cykl „Wierszykarnia” - program pracy z uczniami klas 1-3, mający na celu rozbudzenie i wzmocnienie pozytywnego odbioru literatury,
- cykl „Porozmawiajmy o uczuciach” imprezy biblioterapeutyczne prowadzone dla zorganizowanych grup dzieci, których scenariusze powstał w oparciu o książki,
- cykl „Otwieramy muszelkę” - to program biiblioterapii, opracowany dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Wśród odbiorców tych wydarzeń są m.in. dzieci autystyczne, zrzeszone w nieformalnej grupie rodziców Dzieci z Autyzmem działającej w Jaworznie,
- korepetycje i zajęcia wyrównawcze w bibliotece, z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych – w ramach projektu KOMPAS zainicjowanego przez MOPS,
- Kraina Łagodności – zajęcia biblioerapeutyczne skierowane do osób niepełnosprawnych umysłowo z Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie,
- Literacka ścieżka zdrowia – zajęcia biblioterapeutyczne z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, im. Jana Pawła II w Jaworznie (osoby z niepełnosprawnością intelektualną)
4) Programy profilatyczne „Poradnikowa Biblioteka” - cykl wykładów, warsztatów, pogadanek, spotkań informacyjno-edukacyjnych, w których w centrum zainteresowań są zagadnienia związane z ochroną zdrowia psychicznego: asertywnością, kształtowaniem osobowości, tworzeniem relacji z drugim człowiekiem, przeciwdziałanie depresji, uzależnieniom.