MOPS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia zróżnicowane rodzaje pomocy i oparcia społecznego w formie pomocy bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, półstacjonarnej, środowiskowej i informacyjnej.
W kontekście zaburzeń psychicznych występuje bardzo duża integralność problemów zdrowotnych i społecznych. Ze społecznymi i materialnymi problemami osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej styka się w codziennej pracy. W strukturach MOPS działają zespoły mające za zadanie pomoc w adaptacji osób z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami:

 1. Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej,
 2. Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny,
 3. Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 4. Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi.


W 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą społeczną 465 osób z zaburzeniami psychicznymi w formie:

 • pracy socjalnej: 84 osoby,
 • zasiłków stałych: 58 osób na kwotę 334.317,62 zł,
 • zasiłków okresowych: 14 osób na kwotę 13.351,47 zł,
 • zasiłków celowych: 73 osoby na kwotę 62.031,48 zł,
 • dofinansowania ze środków PFRON: 152 osoby na kwotę 142.787,94 zł,
 • wsparcia psychologicznego: 65 osób,

Ponadto 13 osób umieszczono w domu dla przewlekle psychicznie chorych. Koszt gminy związany z opłatami za pobyt umieszczonych w domach dla przewlekle psychicznie chorych w 2022 r. wyniósł 298.336,55 zł.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworznie, na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjął 6 osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi.
 
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie wydał 397 orzeczeń z symbolem niepełnosprawności 02 – P (choroby psychiczne).