Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie


Problemy psychiczne, które dotykają osoby starsze przebywające w ZPO dotyczą w szczególności zaburzeń psycho-somatycznych, depresji oraz nerwic. Aktualnie w zakładzie realizowany jest program "Poprawa jakości
i skuteczności opieki geriatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania samowystarczalności osób starszych." Zaobserwowano, iż zaburzenia depresyjne występujące u pacjentów mają negatywny wpływ na przebieg i ostateczne wyniki procesu usprawniania. Tak więc realizowany program został wzbogacony o działania w zakresie higieny psychicznej i ochrony zdrowia psychicznego w trakcie prowadzonej:

  • terapii psychologicznej i psychoterapii,
  • terapii logopedycznej,
  • terapii zajęciowej i socjospołecznej.


W realizację programu włączone są elementy diagnozy psychologicznej z uwzględnieniem indywidualnego  zakresu terapii dla poszczególnych pacjentów. Oceny skuteczności terapii dokonuje się na podstawie uzyskanej poprawy sprawności i samowystarczalności pacjentów oraz przezwyciężenia izolacji społecznej.