Poradnia Terapii Uzależnień

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Jaworznie


Poradnia realizuje kompleksowy program terapii uzależnień od alkoholu dla pacjentów uzależnionych oraz program psychoterapeutyczny dla członków rodzin, szczególnie osób współuzależnionych. Pacjenci uczestniczą w sesjach psychoterapii indywidualnej oraz sesjach psychoterapii grupowej. Program dla osób uzależnionych trwa 16 miesięcy, a dla współuzależnionych 6 miesięcy. Placówka realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz jest dofinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.


Zadania poradni:

  • diagnozowanie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu,
  • diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodziny,
  • realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin dotkniętych następstwem używania alkoholu,
  • prowadzenie działań konsulatacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin.