Formy opieki zdrowotnej

Zasoby instytucjonalne miasta Jaworzna w zakresie pełnionych zadań w ochronie zdrowia psychicznego.