Ewaluacja programu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program będzie podlegał ewaluacji w oparciu o dane zebrane przez lokalny zespół koordynujący podczas monitoringu. Ewaluacja programu powinna dostarczyć odpowiedzi na pytanie jaka jest trafność, skuteczność, użyteczność i efektywność Programu.
Ewaluacja poprzez zbieranie, analizę i interpretację danych ma na celu ocenę wartości Programu. Uzyskane informacje mają być pomocne dla planowania, realizacji i ewentualnego rozwoju Programu.
Do badań ewaluacyjnych stosować można dwa rodzaje metod badawczych tj. techniki ilościowe np. koszty, ilość świadczeniobiorców, ilość usług i jakościowe (np. ankiety, obserwacje, opinie, dyskusje, raporty).
Badane mogą być m. in. takie elementy:

  • dostępność usług,
  • standard usług,
  • informacja o programie,
  • kompetencje realizatorów programu,
  • terminowość,
  • stopień realizacji celów i zadań,
  • pozytywne oddziaływanie programu,
  • poczucie bezpieczeństwa.