Stowarzyszenie REDA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie REDA w Jaworznie

Stowarzyszenie jest organizacją ,,non-profit’’ prowadzącą działalność na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz grup i środowisk mających szczególnie trudną sytuacje życiową i materialną w zakresie działalności oświatowej, pomocy społecznej i dobroczynności, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Najistotniejszym elementem pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jest przywrócenie im wiary we własne siły i możliwości, godności społecznej oraz udowodnienie, że każdy człowiek jest wartościową jednostką.