CSD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Jaworznie

Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Od początku istnienia Stowarzyszenia, prowadziło ono noclegownię dla osób bezdomnych, w której schronienie uzyskały osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, długotrwale bezrobotne, potrzebujące pomocy w powrocie do życia w społeczeństwie. Stowarzyszenie przez cały okres swojej działalności remontowało budynek noclegowni, dostosowując go do wymaganych standardów. Efektem  tych starań  było przekształcenie noclegowni w schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Pod koniec 2016 r., Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne uzyskało także zgodę, na powstanie drugiego schroniska dla osób bezdomnych, w którym z kolei znalazły schronienie kobiety bezdomne.


Projekty realizowane przez Stowarzyszenie 2017 r.:

  1. "Dom nadziei" -  w ramach tego zadania CHSD udzielało pomocy osobom bezdomnym w prowadzonych przez Stowarzyszenie dwóch schroniskach.
  2. "Pomóż sobie" – prowadzenie programu reintegracji społeczno zawodowej dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i innych substancji,
  3. "Świadczenie usług opiekuńczych" – prowadzenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, rodzin, które są mieszkańcami miasta Jaworzna.
  4. Klub wsparcia "Sieć" prowadzący warsztaty, poradnictwo indywidualne oraz edukację zdrowotną dla osób z zaburzeniami psychicznymi i chorych psychicznych oraz ich rodzin.
  5. " Wzmacnianie zdrowia psychicznego seniorów" – prowadzenie warsztatów dla osób w wieku senioralnym oraz prowadzenie edukacji pro zdrowotnej na rzecz mieszkańców miasta.