PUP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Wiele osób chorych psychicznie ma trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem poprawnych relacji ze środowiskiem, z pełnieniem właściwych sobie ról społecznych, z prowadzeniem samodzielnego życia. Osoby, które posiadają stopień niepełnosprawności ze względu na choroby psychiczne mają ograniczoną możliwości zatrudnienia, w szczególności z powodu zapisu w orzeczeniu "zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej" lub wskazania częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Dyskryminacja osób z różnymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi jest widoczna na rynku pracy. Pracodawcy boją się zatrudniać osoby z tej grupy niepełnosprawnych, uważając, iż mogą stwarzać zagrożenie na stanowisku pracy.


W tutejszym Urzędzie Pracy, w 2017 r. zarejestrowanych jest 41 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z powodu chorób psychicznych; w tym 30 osób bezrobotnych oraz 11 poszukujących pracy. W grupie osób poszukujących pracy zarejestrowanych jest 5 osób, które uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.


Na terenie miasta Jaworzna znajdują się dwa zakłady pracy, które posiadają status zakładu pracy chronionej:

  • LANDL Sp. z o.o. S.K. - Jaworzno, ul. Szczakowska 35
  • Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. - Jaworzno, ul. Chopina 98


Formy pomocy skierowane do osób bezrobotnych z zaburzeniami psychicznymi, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe - 24 osoby,
  • staż - 1 osoba,
  • propozycja pracy - 9 osób.


Formy pomocy dla osób poszukujących pracy:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe - 10 osób,
  • szkolenie zawodowe - 2 osoby.