MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie


W kontekście zaburzeń psychicznych występuje bardzo duża integralność problemów zdrowotnych
i społecznych. Ze społecznymi i materialnymi problemami osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej styka się w codziennej pracy. W strukturach MOPS działają zespoły mające za zadanie pomoc w adaptacji osób z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami:


W 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą społeczną 157 osób, w tym również osoby z problemami psychicznymi:


Ponadto 23 osób oczekuje na miejsce w domach pomocy społecznej, 9 osób umieszczono w domu dla przewlekle psychicznie chorych.
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie wydał 258 orzeczeń z symbolem niepełnosprawności 02 – P (choroby psychiczne).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjął 47 osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi.